Είστε εδώ

VITIS VINIFERA (ΚΛΗΜΑΤΑΡΙΑ- ΚΛΗΜΑ)

Λατινική ονομασία: Vitis vinifera
Ανθοφορία: Μάρτιος - Απρίλιος
Διαστάσεις: Μέγιστη διάμετρος και ύψος 5-6 τ.μ.

Φυλλοβόλο, καρποφόρο είδος που φυτεύεται σε προσήλια μέρη και ευδοκιμεί σε όλα τα εδάφη, αρκεί να είναι καλά στραγγιζόμενα. Η καρποφορία του είναι σε βοτρυώδη μορφή. Χρειάζεται κλαδέματα κάθε χρόνο για να έχει καλή καρποφορία τον επόμενο χρόνο. Υπάρχουν πολλές ποικιλίες για διάφορες χρήσεις.